További két hétig alkalmazhatók a veszélyhelyzeti szabályok a távmunka esetén

Veszélyhelyzeti rendelkezések és a távmunka

A koronavírus második hulláma alatti védekezési rendelkezések során a kormány rendeletben módosította a távmunka szabályait a veszélyhelyzet időtartamára. A módosítás célja a távmunka rugalmasabbá tétele és a nem hagyományos foglalkoztatási forma elterjedésének segítése.

Az új veszélyhelyzeti szabályok 2020. november 12-én léptek hatályba és tervek szerint 2021. február 8-ig voltak hatályban, azonban a távmunka szabályainak veszélyhelyzeti alkalmazását 2021. február 22-ig meghosszabbították.

„A kormány a biztonságosabb munkavégzés és a munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében meghosszabbítja a távmunka szabályainak veszélyhelyzeti alkalmazását is” – jelentette be Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Így a munkáltatók és a munkavállalók így 2021. február 22-ig a munka törvénykönyvétől eltérően állapodhatnak meg a távmunkáról – áll a minisztérium közleményében.

A kormány célja, hogy minél korszerűbb szabályozással segítse elő a nem hagyományos foglalkoztatási formák terjedését. A koronavírus-járvány első hullámának tapasztalatai szerint a távmunka sok területen bevált, egyaránt előnyös a vállalkozások és a foglalkoztatottak számára. A távmunkában dolgozók tavaly nyár végén, ősz elején még 250 ezer körül mozgó száma részben a támogató szabályozásnak köszönhetően 2020 decemberére 400 ezer fölé nőtt.

A távmunka és a munka törvénykönyve

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint távmunkavégzésnek minősül:

a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen, rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.

A távmunka szabályozása

A kormány rendelete értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt a munkáltatók és a munkavállalók A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény távmunkavégzésre vonatkozó előírásaitól eltérően is megállapodhatnak, ami mindkét fél érdekeinek érvényesülését segíti. Az előírás számos könnyítésre teremt lehetőséget, így a munkavégzés helye szabadon választható, a távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat.

A munkáltató távmunkavégzés esetén költségtérítést fizethet, havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százalékával – 2021-ben tehát 16.740 forinttal –járulhat hozzá a munkavállaló kiadásaihoz. A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, a munkavállalónak pedig ezek teljesülésére figyelemmel kell megválasztania a munkavégzés helyét.

Fontos: Változatlan marad azonban a távmunka elrendelése. Jelenlegi szabályozások szerint távmunka egyoldalúan nem rendelhető el.

 

Munkakörülmények biztosítása

A szabályok szerint a munkáltató minden esetben köteles tájékoztatni a munkavállalót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, a munkavállalónak pedig kötelessége ezen szabályokat betartania. Ezek alapján nagy figyelmet kell fordítanunk a munkavégzés helyének kiválasztásában.

Az általános szabály továbbra sem változik, miszerint:

“A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

Ezen rendelkezések alapján távmunka esetén is a munkáltató  kötelezettségei közé tartozik a munkavégzéshez szükséges feltételek, így a munkaeszközök biztosítása is (mint pl. laptop, telefon).

A munkáltató és munkavállaló külön megállapodás esetén ettől eltérhetnek és a távmunkavégzést a munkavállaló akár saját eszközzel is folytathatja.

 

Távmunka a veszélyhelyzet után

A veszélyhelyzeti rendelkezések után várhatóan a Munka Törvénykönyvét is módosíthatják. A változtatásra mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről igény lenne.

A veszélyhelyzet alatti munkavégzés tapasztalatai alapján számos munkáltató rendszeresítheti a távmunka lehetőségét a jövőben is. A munkavállalók részéről szintén igény mutatkozik a heti néhány napos home office fenntartására.

 

Fontos: A nem megfelelően szabályozott otthoni távmunka, vagy home office azonban számos problémát felvet. Meg kell határoznunk a pontos munkavégzés idejét, mivel könnyen végeláthatatlanná válhat az otthonról végzett munka.

Fontos továbbá a megfelelő otthoni munkakörnyezet kialakítása:

  • Ügyeljünk a megfelelő mennyiségű és minőségű fényviszonyok biztosítására.
  • Fordítsunk figyelmet a megfelelő üléshelyzet biztosítására.
  • Biztosítsuk a megfelelő friss levegő utánpótlást, szellőztessünk.

 

Forrás:

  • ITM
  • kormany.hu