Üzemeltetői ellenőrzés

a kézi tűzoltókészülékek esetén

Üzemeltetői ellenőrzés, vagy Karbantartói ellenőrzés?

Üzemeltetői ellenőrzés:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint a kihelyezett kézi tűzoltókészülékeket legalább negyedévente (egy hetes tűrésidővel) üzemeltetői ellenőrzés keretén belül ellenőrizni szükséges.

 

Mit ellenőrizzünk?

 • az előírt készenléti helyen van-e,
 • rögzítése biztonságos-e,
 • látható-e,
 • magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 • használata nem ütközik-e akadályba,
 • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 • hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 • fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 • karbantartása esedékes-e,
 • készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 • állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Karbantartói ellenőrzés, karbantartás, időszakos felülvizsgálat:

 • A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.
 • A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente, illetve évente alapkarbantartásokon kell átesniük.
 • Ötévente közép- és tízévente teljes körű (nyomáspróba) karbantartáson kell átesniük, vagy minden használatot követően egy OKF engedéllyel rendelkező szakműhelyben.
 • Az ellenőrzést követően karbantartást, felülvizsgálatot igazoló címke kerül a készülékre.
üzemeltetői-ellenőrzés

Ki végezheti az üzemeltetői ellenőrzést?

 • a tűzoltó készüléket készenlétben tartó, vagy az általa megbízott képviselője, vagy
 • a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy felülvizsgáló is végezheti.

Üzemeltetői ellenőrzés dokumentálása

Az elvégzett üzemeltetői ellenőrzésekről a készenlétbentartó tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza:

 • a létesítmény nevét és címét
 • a tűzoltó készülékek típusát
 • a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását szolgáló adatot, mint pl: gyártási száma, készenléti helye
 • az esetlegesen feltárt hibákat, hiányossságokat
 • a tűzoltó készülékek ellenőrzését végző személy nevét és aláírását

Üzemeltetői ellenőrzés fontos tudnivalói

 • Ha az üzemeltetői ellenőrzés során hiányosságot, hibát észlelünk, a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk annak megszüntetéséről.
 • Az illetékes Tűzvédelmi hatóság döntése esetén a 3 havonta végzett üzemeltetői ellenőrzést akár 1 hónapra is lerövidítheti, amennyiben bizonyos körülmény, vagy tényező ezt indokolja.
 • Az üzemeltetői ellenőrzést az előírt gyakorisággal és pontossággal valóban végezzük el.
 • Az ellenőrzést igazoló dokumentumot minden esetben hozzáférhető helyen és bemutatható formában tartsuk.
 • Lehetőségünk van elektronikus napló vezetésére is.