Felnőttképzés-e a tűz és munkavédelmi oktatás?


Frissítés: Az Országgyűlésnek 2020. november 10-én benyújtott tervezet a felnőttképzési törvény hatályát változtatná meg, miszerint a törvény hatálya nem terjedne ki a tűz- és munkavédelmi oktatásokra. Erről itt olvashat.

Megújuló felnőttképzési rendszer

A gazdaságban és a munkaerőpiacon gyorsuló ütemben zajló technológiai változások ráirányították a figyelmet a munkaerőpiac igényeit gyorsan lekövetni képes képzési rendszer iránti gazdasági igényre. Ezt felismerve 2019 végén döntött a Kormány – a szakképzési rendszer mellett – a felnőttképzési rendszer megújításáról.

A felnőttképzési rendszer struktúraváltásakor stratégiai célként fogalmazódott meg:

  • a képzések mérhetőségének kialakítása.
  • a képzések munkaerőpiaci relevanciájának javítása.
  • az adminisztratív terhek csökkentése.
  • a felnőttképzésben résztvevők számának növelése,.
  • valamint a kimenetvezérelt – azaz a szabályozás fókuszát a folyamatról a kimenet mérése áthelyező – képzési rendszer létrehozása.

A munkavédelmi és tűzvédelmi képzések szervezése a megújult, felnőttképzési törvény értelmében felnőttképzési tevékenységnek minősül, amely (lentebb bővebben részletezve) bejelentés alapján végezhető. Ezt a tevékenységet a munkáltató cég, de egy külsős szolgáltató cég is végezheti.

A cél a magyar vállalkozások adminisztrációs terheinek folyamatos csökkentése. Szeptember 1-től a munkavédelmi és tűzvédelmi képzések adminisztrációja digitálissá és egyszerűbbé válik.

Felnőttképzési Adatszolgáltatási rendszer

A felnőttképzés mérhetőségének javítása és ennek fő eszközeként a 2020. szeptember 1-től elindított képzések esetében az új Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) kell a képzőknek a képzésekről adatokat szolgáltatniuk.

A FAR rendszer létrehozása eredményeként a korábbi szétszabdalt adatszolgáltatási rendszer helyébe egycsatornás, teljesen digitális rendszer lépett. Az új rendszerben egy-egy képzés regisztrációja nem vesz igénybe többet néhány percnél.

A képzések mérhetőségének megteremtése céljából további újítás a felnőttképzés rendszerében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény) hatályának módosítása. A felnőttképzési törvény alapján hatálya kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre.

Kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

A fenti két definíció alapján szélesebb tevékenységi kör kerül bele a „felnőttképzési tevékenység” halmazába és válik a képző a szolgáltatása alapján bejelentésre kötelezetté. Azonban ez nem jelenti azt, hogy minden képzést vagy oktatást nyújtó szolgáltató valamennyi tevékenysége automatikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül.

Alapelvek, kritériumok a jogszabály definíciói alapján:

Az alábbi három elemnek együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy felnőttképzési tevékenységnek minősüljön egy szolgáltatási tevékenység:

1. szervezettség.

2. célirányosság.

3. kompetenciaalakítás vagy –fejlesztés.

Az alábbi táblázat a felnőttképzési törvény definíciója alapján bemutatja, hogy a szolgáltató tevékenység mely esetekben nem számít valószínűsíthetően felnőttképzési tevékenységnek. Az alábbi lista kizárólag iránymutatás nyújtása a felnőttképzési rendszer szereplői számára.

További lényeges módosítás a felnőttképzési rendszerben, hogy míg korábban a képzéseket kellett engedélyeztetni, addig az új típusú felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy – a felnőttképzési törvényben meghatározott esetekben – engedély birtokában végezhető. A tevékenység végzésére irányuló kérelmek 2020. július 1-je óta folyamatosan nyújthatók be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. A képzési tevékenység pedig 2020. szeptember 1-jétől kezdhető meg. Ennek következtében mindazok a képzők, akik 2020. július 1-je óta az erre szolgáló elektronikus felületen bejelentették a képzési tevékenység folytatására irányuló szándékukat, illetve akik engedélyt kaptak a képzés folytatására, szeptember 1-jétől elindíthatják képzéseiket.

Az elmúlt két hónap során több mint 5500 bejelentés, illetve közel 400 engedély kiadása iránti kérelem érkezett be elektronikus úton a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, ami azt mutatja, hogy az új típusú felnőttképzési tevékenység végzése iránt hatalmas az érdeklődés képzői oldalról.

Az új felnőttképzési rendszerre való zökkenőmentes átállás elősegítése érdekében Cégünk szeptember első felében részletes segédanyagot fog a képzési rendszer szereplői számára elérhetővé tenni. További információért kattintson ide.


Forrás: (kormany.hu) ; (ITM)