Biztonsági és egészségvédelmi terv


A vonatkozó rendelet alapján kivitelezések, építkezések során biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni!

A jogszabályi előírás alapján a kiviteli terv készítésével összefüggésben a (tervezői)
koordinátor szakmailag ellenőrzi a BET-et.
A jogszabály nem definiálja azt, hogy ki készítse el a BET-et, de indirekt módon a terv
tartalmának szabályozásánál megjeleníti a munkavédelmi ismeretek és hozzáértés meglétének
szükségességét.
A gyakorlatban a BET-et – ha az a kiviteli terv készítésekor készül, nagyon sok esetben
elmarad
– esetenként a tervező munkavédelmi képesítéssel rendelkező munkatársa, az esetek
döntő többségében pedig külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi
koordinátor készíti el.
Mivel a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a
kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a BET
, az építkezések döntő hányadánál a BET-
et a kivitelező munkavédelmi szakembere, biztonsági és egészségvédelmi koordinátora vagy
külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti.


A biztonsági és egészségvédelmi terv (BET) készítésének előzményei:

Egy építőipari beruházás esetén első lépésként a megrendelő, vagy annak megbízottja meghatározza az általa kért munka tartalmát. Erről a munka jellegének megfelelően vázlat készül.

Ez lehet folyamatábra technológia esetén, vázlatterv épület stb. esetén, és ezek főbb paraméterei. A vázlat alapján a tervezői feladat a kiviteli terv előzményeinek elkészítése.
Az előzmények a munka volumenének megfelelően változhatnak, általában az alábbiak lehetnek:

  • hatástanulmányok, amelyek általában nagy volumenű beruházásoknál vagy káros környezeti hatás lehetősége esetén szükségesek,
  • előterv, a létesítmény fő jellemzői alapján a megvalósíthatóságnak egy lehetséges változata, és az ehhez tartozó korai költségbecslés,
  • engedélyezési tervdokumentáció, a hatósági engedélyek beszerzéséhez a beruházás főbb paramétereit adja meg,
  • tendereztetési tervdokumentáció, amely általában pályázati kiírás esetén szükséges.