Biztonsági és egészségvédelmi terv

Biztonsági és Egészségvédelmi Terv, azaz a BET

Köztudottan az építkezési, kivitelezési munkaterületen dolgozó munkavállalók különösen magas baleseti és egészségügyi kockázatnak vannak kitéve. Magyarországon évente közel 1000 munkabaleset történik csak az építőiparban, az elmúlt évek statisztikái alapján. A statisztikák alapján a közel 1000 munkabalesetből évente közel 30 ember veszti életét. 

A balesetek fő oka általában a különböző szakágak munkavállalói munkaszervezés nélkül egy időben történő munkavégzése. Ki kell emelnünk továbbá a tervezési és hibákat, hiányosságokat, valamint a védelmi intézkedések hiányát. 

A BET szabályozása

A vonatkozó jogszabályi előírás alapján a kiviteli tervek készítésével összefüggésben a (tervezői) koordinátor szakmailag ellenőrzi a BET-et.

A jogszabály nem definiálja azt, hogy ki készítse el a BET-et, de indirekt módon a tervtartalmának szabályozásánál megjeleníti a munkavédelmi ismeretek és hozzáértés meglétének szükségességét.

A gyakorlatban a Biztonsági és egészségvédelmi terv – ha az a kiviteli terv készítésekor készülne – nagyon sok esetben elmarad.

Esetenként a tervező munkavédelmi képesítéssel rendelkező munkatársa, az esetek döntő többségében pedig külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti el a biztonsági és egészségvédelmi tervet.

Mivel a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a Biztonsági és Egészségvédelmi Terv, azaz a BET, az építkezések döntő hányadánál a BET-et a kivitelező munkavédelmi szakembere, biztonsági és egészségvédelmi koordinátora vagy külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti.

Kivitelezőként nagyon fontos tisztázni a BET kérdését.

A biztonsági és egészségvédelmi terv (BET) készítésének előzményei:

Egy építőipari beruházás esetén első lépésként a megrendelő, vagy annak megbízottja meghatározza az általa kért munka tartalmát. Erről a munka jellegének megfelelően vázlat készül.

Ez lehet folyamatábra technológia esetén, vázlatterv épület stb. esetén, és ezek főbb paraméterei. A vázlat alapján a tervezői feladat a kiviteli terv előzményeinek elkészítése.
Az előzmények a munka volumenének megfelelően változhatnak, általában az alábbiak lehetnek:

  • hatástanulmányok, amelyek általában nagy volumenű beruházásoknál vagy káros környezeti hatás lehetősége esetén szükségesek,
  • előterv, a létesítmény fő jellemzői alapján a megvalósíthatóságnak egy lehetséges változata, és az ehhez tartozó korai költségbecslés,
  • engedélyezési tervdokumentáció, a hatósági engedélyek beszerzéséhez a beruházás főbb paramétereit adja meg,
  • tendereztetési tervdokumentáció, amely általában pályázati kiírás esetén szükséges.
Mennyire találja hasznosnak az oldalt?
5/5