Tűzriadó terv

Mikor szükséges a Tűzriadó terv készítése?

tűzvédelmi törvény által meghatározott esetekben Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, melynek mellékleteként bizonyos létesítmények esetén Tűzriadó Tervet is kell készíteni olyan épületrészre, épületre:

 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál.
 • amely oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt.
 • amely tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat.
 • amely 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik.
 • olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt.
 • amely 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
 • A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni, az abban foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni kell. A gyakorlatot előzetesen be kell jelenteni az illetékes hatóságnak. A gyakorlat eredményét írásban rögzíteni kell.

Mit tartalmazzon a Tűzriadó Terv?

 • a tűzjelzés módját
 • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.)
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra)
 • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a bizonyos esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Menekülési tervek

A tűzriadó terv mellékleteként menekülési tervet kell készíteni, melyen feltüntetjük:

 • a létesítmény helyszínrajzát,
 • az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait
 • a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök),
 • központi elzárók (kapcsolók),
 • a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek,
 • a veszélyforrások, a
 • kiürítési útvonalak
 • és a bizonyos esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Tűzriadó terv