Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv, vagyis a TMMK

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

A Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai alapján egy olyan olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely:

  • – az építmény építését,
  • – átalakítását,
  • – bővítését

követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket (melyek alatt nem a tűzvédelmi szabályzatot értjük!) tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető. 

Hol kötelező a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítése?

Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, – társasház esetén a társasháznak – az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel kell rendelkeznie.

a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
b) az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
d) a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek,
f)  speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút vagy
g) a b)–e) pontban felsorolt rendeltetésű meglévő épületek, ott meghatározott alapterületet meghaladó bővítése esetében.

Mit kell tartalmaznia?

A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani. Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint:

a) az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény,
b) a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és
c) a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyvben

A TMMK tartalmazza:

a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:
aa) az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,
ab) a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és
ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,
b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását,
c) a rajzi mellékletet,
d) a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és
e) az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

Ki készítheti a TMMK-t?

A TMMK készítésére és felülvizsgálatára:

  • – tűzvédelmi szakértő, vagy
  • – tűzvédelmi tervező jogosult

A TMMK készítőjének át kell látnia a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, törvények stb. tartalmát, vonatkozó rendelkezéseit. Továbbá megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie az épület építészeti, gépészeti, villamos, tűzvédelmi stb. rendszerét  illetően.

További fontos tudnivalók

A Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyvben az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül.

Több tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.

A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell adni.

A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani.

A TMMK-nak egy átlátható, valóban használható dokumentációnak kell lennie. Kerüljük el a többszáz oldalas átláthatalan dokumentációkat.

A TMMK készítésében segítséget nyújt a vonatkozó TVMI (Tűzvédelmi műszaki irányelv).