Tűzvédelem

A tűzvédelem célja

A tűzvédelem célja az emberek testi épségének, egészségének továbbá életének védelme, azonban nem feledkezhetünk meg a vagyontárgyak, nagyértékű berendezések, technológiák és javak védelméről.

A tűz elleni védekezés legjobb és legköltséghatékonyabb megoldása a tűzvédelmi utasítások, hatósági előírások, szabványok és technológiákra vonatkozó biztonsági utasítások betartása. Ezen utasítások ismerete és betartása minden munkáltató érdeke.

Az utasításokat és előírásokat az alkalmazottakkal ismertetni kell tűzvédelmi oktatás keretein belül. A szabályozások napi szintű követése és megismerése nem egyszerű feladat ezért fontos, hogy olyan tűz és munkavédelmi szolgáltató partnert találjunk, akivel a hosszútávú, eredményes munka kivitelezhető és fenntartható. Célszerű a tűz és munkavédelmi feladatokat egy szolgáltató partnerre bízni – a szükséges végzettségekkel és képzettségekkel mindkét szakterületen -.

tűz elleni védekezés már egy épület tervezésekor is fontos szempont. Számos rendelet, irányelv egyéb szabályozás határozza meg a tervezett épületre, létesítményre vonatkozó tűzvédelmi és építészeti követelményeket. Napjainkban számtalan modern építészeti és műszaki megoldás áll rendelkezésünkre egy esetleges tűz kialakulásának korai felismerésére, megelőzésére, a tűz jelzésére, valamint oltására. A tervezéskor szintén fontos szerepet kap a menekülés megfelelő feltételeinek biztosítása, melyek alatt tűzszakaszok kialakítását, hő és füstelvezetés biztosítását, biztonsági világítás, esetleg átmeneti védett terek kialakítását értjük.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.
A Szabályzat a tűz elleni védekezéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat, jogokat és nem utolsósorban kötelezettségeket foglalja össze.

Fontos megjegyezni, hogy a jelenleg érvényben lévő Belügyminisztériumi rendelet értelmében legalább középszintű tűzvédelmi szakembert kell alkalmaznia minimum havi 8 órában abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert.
 • a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2-t

Továbbá amennyiben a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel:

 • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

A kereskedelmi szálláshelyek, hotelek, hostelek, szállodák stb. nagy valószínűséggel tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel is rendelkeznek, azaz 300 főt meghaladó befogadó képességű helyiségekkel, pl. konferencia terem, étkező, előtér stb rendelkeznek. Továbbá az épületben egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat. Ezért tűzridó terv készítésére is kötelezettek. Ezek alapján a tűzvédelmi szabályzat részeként tűzriadó tervet kell készíteni.

A tűzriadó terv részeként úgynevezett menekülési tervet kell készíteni, mely az épület alaprajzán jeleníti meg az épület elhagyásának lehetőségeit, a tűzvédelmi berendezések-felszerelések helyeit, továbbá többnyelvű szöveges instrukciókat ad. A menekülési terveket a szálláshelyek közösségi terein és minden szobájában ki kell helyezni a vonatkozó TVMI-ben foglalt méretekkel és darabszámokkal.

Kereskedelmi szálláshelyek típusai:
– Szálloda

– Gyógyszálloda
– Wellness szálloda
– Garniszálloda
– Apartman szálloda
– Panzió
– Kemping
– Üdülőház
– Turistaszálló
– Ifjúsági szálló

A társasházak és üdülőegységek tűzvédelmi szabályzatának készítését a vonatkozó jogszabály külön nevesíti. A tűzvédelmi szabályzat megnevezés helyett azonban tűzvédelmi házirendként hivatkozik rá.

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magába foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni és tűzvédelmi házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:

 • a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
 • a tárolásra vonatkozó előírásokat,
 • a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
 • a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
 • a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
 • a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetőségeit,
 • a tűzvédelmi eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
 • a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

A  Tűzvédelmi Házirendet egy esetleges változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül felül kell vizsgálni és át kell dolgozni.

A tűzvédelmi házirend jogszabályoknak megfelelő elkészítése nem egyszerű feladat. Bízza ránk a naprakész szabályzatának elkészítését!

Amennyiben a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztat, vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltet, úgy a munkáltatónak tűzvédelmi oktatásban kell részesítenie munkavállalóit:

 • évente ismátlődve
 • munkába állás előtt ( legyen szó: alkalmi, diák, próbaidős munkáról)
 • új technológia bevezetése esetén
 • tűzesetet követően rendkívüli oktatás keretében
 • tűzvédelmi helyzet, jogszabály változás esetén

Tűzvédelmi oktatás fontos tudnivalói

 • A tűzvédelmi oktatás csak egy része a teljes tűzvédelmi feladatoknak
 • Fontos, hogy az oktatás valóban meg legyen tartva. Fontos a munkavállalók tényleges tudása és folyamatos képzése. Ez nagyban csökkentheti egy tűzeset kialakulásának kockázatát.
 • Az oktatás időtartama 45-60 perc kell, hogy legyen. Ennyi idő alatt lehet a szükséges tudnivalókat átadni.
 • A tűzvédelmi oktatást minden esetben oktatási naplóban kell dokumentálni. A naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, az oktató, és az oktatottak nevét, aláírását. Cégünk oktatásának részét képezi az egyszerűen kezelhető és folytatható oktatási napló átadása.
 • A tűzvédelmi oktatást célszerű a munkavédelmi oktatással együtt tartani.
 • Fontos, hogy az oktatás tartalmazzon gyakorlati bemutatót, valamit az oktatás végén legyen számonkérés. Az oktatásról az alapos okkal távollévők részére más közeli időpontban meg kell tartani a tűzvédelmi oktatást.

Cégünk újabb tevékenysége a villamos és gépészeti tűzgátló átvezetések, lezárások, tömítések kivitelezése. A legmagasabb minőség elérése érdekében a magyar és az európai követelményeknek eleget téve Hilti és Promat tűzvédelmi termékekkel dolgozunk.

A kivitelezés mellett már meglévő átvezetések, tömítések karbantartásával és ellenőrzésével is foglalkozunk kedvező áron. Szoftverünk segítségével egyszerűen áttekinthetőek, rendszerezhetőek a kiépített átvezetések, tömítések, mely időt spórol önnek.

A szoftver segítségével 2D-s tervrajzokon, fotókkal és a hozzátartozó dokumentumokkal kiegészítve egyszerűen áttekinthetőek a kiépített helyek. Bővebb információért kattintson ide!

A pontos árajánlat adást és megfelelő, szakszerű kivitelezést minden esetben személyes helyszíni bejárás előzi meg.

Cégünk igény esetén segítséget nyújt a használatbavételi bejárás, ellenőrzés során.

Tűzvédelem