Felnőttképzési törvény a tűz és munkavédelmi oktatásokra vonatkozóan


Frissítés: Az Országgyűlésnek 2020. november 10-én benyújtott tervezet a felnőttképzési törvény hatályát változtatná meg, miszerint a törvény hatálya nem terjedne ki a tűz- és munkavédelmi oktatásokra. Erről itt olvashat.

Megújult felnőttképzési törvény

2020.09.01-jétől a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások szervezése a megújult, felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény) értelmében felnőttképzési tevékenységnek minősül, amely bejelentés alapján végezhető.

A fent említett bejelentéshez és a további eredményes képzésekhez a munkáltató cég/vállalat és a tűz-, és munkavédelmi szolgáltató cég együttműködése elengedhetetlen.


Belső képzések

A törvény értelmében: belső képzés a munkáltató által saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, a munkáltató beszállítóinak munkavállalói részére vagy – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti – partner- vagy kapcsolódó vállalkozások munkavállalói részére nem üzletszerűen szervezett képzés.

Tehát a saját munkavállalók oktatása belső oktatásnak minősül. Továbbá a hivatkozott jogszabály meghatározott pontjai szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozások munkavállalóinak oktatása is, amennyiben nem üzletszerűen szervezett képzésről van szó.

Tűz-, és munkavédelmi oktatások a felnőttképzési törvény vonatkozásában

A tűz-, és munkavédelmi oktatás tipikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül az ITM állásfoglalásai alapján. A minisztériumnak feltett kérdések alapján egyhangúlag felnőttképzési tevékenységbe sorolják.

Ezzel kapcsolatban folyamatos a vita szakmán belül. Jelenleg azonban ez a hivatalos és elfogadott álláspont. Az alábbi három elemnek együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy felnőttképzési tevékenységnek minősüljön egy szolgáltatási tevékenység:

1. szervezettség

2. célirányosság

3. kompetenciaalakítás vagy –fejlesztés

Mind a tűz-, mind a munkavédelmi képzés jól definiálható tevékenység, mint szervezett, célirányos, kompetencia fejlesztésre irányuló tevékenység, tehát teljesíti a fenti három kritériumot. Ezek alapján nehezen támadható a felnőttképzési törvény általi besorolás.


Foglalkozzunk vele?

A tapasztalat azt mutatja, hogy sokan nem kívánnak ezen kérdésekkel, szabályozásokkal foglalkozni. Jelen információk tudatában és körülmények között ez rendkívül magas kockázatvállalást jelent. Egy hónappal az indulás után még sok cég, vállalat úgy tekint magára, mint akit a törvény nem érint, csak a szolgáltatóikat. Ez akkor igaz, amennyiben ténylegesen nem végeznek olyan tevékenységet, ami a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési tevékenység.


Kinek a feladata a bejelentés?

Jelen állás szerint amennyiben külsős szolgáltató végzi a tűz-, és munkavédelmi oktatásokat, abban az esetben is – a nagy adatvédelmi kockázat miatt – a megbízó cég/vállalat a felnőttképző, tehát az ő kötelessége a képzés bejelentése és az oktatott munkavállalók adatainak feltöltése a rendszerbe. A munkáltatónak a képzés elvégzését követően a FAR által automatikusan generált tanúsítványt kell mindössze a munkavállalójával aláíratni, ezzel tudja igazolni a munkavállaló, hogy valóban elvégezte a képzést. 

A helyzet azonban nem ennyire egyértelmű. A vállalat, cég és a szolgáltató között kötött szolgáltatási szerződés választ adhat a feladatok és szerepek kérdésében. Fontos a feladatok és szerepek meghatározása a tűz-, és munkavédelmi képzések esetén a jogszerű és eredményes közös munka érdekében.


Hol jelentsem be a céget?

A bejelentés a far.nive.hu honlapon tehető meg, amit egy előzetes regisztráció kell, hogy megelőzzön. 

A rendszerbe történő belépés ügyfélkapus azonosítással lehetséges, azonban a további ügyintézés a FAR rendszerben történik. Tehát ne az ügyfélkapuban keressük a bejelentés információit. Fontos felhívnunk a figyelmet az adatok pontos beírására. Ügyeljünk az adataink pontosságára, nézzük meg cégkivonatunkat. Hiba esetén hiánypótlás érkezik, azonban csak egy alkalommal. Ezért is kiemelten fontos a pontos adatbevitel.


Mik a bejelentés tartalmi elemei?

  • a felnőttképző megnevezése,
  • székhely,
  • levelezési cím, telefonszám és elektronikus levelezési cím,
  • a képviseletre jogosult személy:

családi és utóneve,

születési helye,

születési ideje,

anyja neve,

állampolgársága,

képviseleti jogosultságának kezdő időpontja,

  • adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító),
  • a felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése.

Mire figyeljünk?

A rendszer a TEÁOR és képzéshez kapcsolódó szolgáltatásnál azt írja, hogy ezen adatokat nem kötelező megadni, azonban tapasztalatunk alapján több olyan hiánypótlásra is sor került, ami azonban mégis erre vonatkozó adat megadását kérte. Ezért célszerű akár az „Egyéb, TEÁOR szerint nem besorolható tevékenység” feltüntetése.

Utalni csak a folyamat végén lehet, az aláírás után. A “befizetésre vár” címre kattintva, erre látja pontosan, hogy hová és milyen közleménnyel kell befizetni az összeget. A befizetésről szóló bizonylatot, igazolást fel kell tölteni és beküldeni, véglegesíteni. A megjelent díjrendelet alapján 15.000 Ft-ot kell befizetni.

Jelenleg – az átmeneti időszak alatt – cégünk továbbra is a megszokott módon, a koronavírus helyzet szabályozásainak figyelembevételével tartja a tűz-, és munkavédelmi oktatásokat személyesen, igény esetén online formában is. Felmerülő kérdések esetén keressen bizalommal, továbbá böngésszen weboldalunkon.