Tűzvédelmi tervezés, szakértői tevékenység

Tűzvédelmi tervezés, szakértői tevékenység

Építész tűzvédelmi szakértői végzettségünknek és széleskörű tapasztalatunknak köszönhetően megfelelő szakmai tudással és felkészültséggel látjuk el a ránk bízott tűzvédelmi szakértői, tűzvédelmi tervezés szakfeladatokat.

Tűzvédelmi szakértőként számos összetett feladattal találkozunk napi szinten. Számos kérdés, kétely fogalmazódik meg már egy épület tervezése folyamán is, ezért is fontos az építész tervezők és szakági tervezők folyamatos kapcsolattartása. A sikeres munkához elengedhetetlen az együttműködés.

A változó tűzvédelmi követelmények, a beépítésre kerülő termékek, megoldások, kivitelezési megoldások változásai miatt a tűzvédelmi tervező/szakértő meghatározó szerepet tölt be mind a tervezés, mind a kivitelezés folyamán.

Tűzvédelmi tervezés – tűzvédelmi műszaki leírás

A vonatkozó törvény alapján: „Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és annak végrehajtási rendeletében előírt tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal”.

Engedélyezési szintű és/vagy kiviteli szintű Tűzvédelmi műszaki leírás készítése során meghatározzuk a létesítmény tűzvédelmi követelményeit, előírásait. Elengedhetetlen tényező az illetékes katasztrófavédelmi hatósággal történő egyeztetés és kapcsolattartás, továbbá egyeztetés az építész tervezővel és a szakági tervezőkkel.

A vonatkozó rendelet szabályozza az építési engedélyezési tervdokumentációk részét képező tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményeit. Ezek alapján a tűzvédelmi dokumentációnak ki kell térnie:

 • a kockázati osztályba sorolásra,
 • a tervezett technológia tűzvédelmére,
 • az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 • a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlásra, a tűztávolságra,
 • a hő és füst elleni védelem kialakítására,
 • a hasadó, hasadó-nyíló felületekre,
 • a tűzoltósági beavatkozási feltételeire,
 • az épület kiürítésére, a benntartózkodó személyek mentésére,
 • az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
 • a beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására,
 • a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat.

Az építési engedélyezési tervdokumentációk sok esetben nem alkalmasak kivitelezési célra, ezért a jogszabályban meghatározott esetekben kiviteli tűzvédelmi dokumentációt is készíteni kell az alábbi tartalommal:

 • az építmény, létesítmény megközelíthetőségére, mentési helyek elhelyezkedésére,
 • a létesítmény oltóanyagellátására, a tűzoltósági beavatkozási feltételekre,
 • a kockázati osztályba sorolásra,
 • az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 • a tűzszakaszolásra,
 • a tűzterjedés gátlására,
 • a tűztávolságra,
 • a kiürítésre, mentésre,
 • az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
 • a tűzjelzésre és -oltásra,
 • a hő és füst elleni védelem kialakítására,
 • a technológia tűzvédelmére,
 • a hasadó, hasadó-nyíló felületekre,
 • a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat.

Ki készíthet tűzvédelmi dokumentációt?

Az alábbi esetekben a tűzvédelmi dokumentációt csak tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el:

 • KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmények,
 • AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
  – lakó- és üdülőépületek,
  – nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épületek,
  – az 500 m2 – szintenként összesített – nettó alapterületet meghaladó épületek.
 • NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
  az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2.
 • Az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
 • A tömegtartózkodás céljára nem szolgáló lelátó, vendéglátó, kereskedelmi rendeltetéssel rendelkező – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény, ami 50 főnél több személy tartózkodására szolgál és alapterülete a nettó 20 m2-t meghaladja.

 

Fontos megjegyezni, hogy tűzvédelmi dokumentációt csak az a természetes személy készítheti, aki tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkezik. A tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli elkészítése tűzvédelmi szabálytalanságnak minősül, amely esetben 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható a készítő.

Tűzvédelmi tervezés, szakértői tevékenység szabályozása

A tűzvédelmi szakértői tevékenységet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet szabályozza. 

Tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatása annak engedélyezhető, aki:

a) tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök végzettséggel, vagy
b) építész, elektrotechnikai tervezői tevékenységhez szükséges kamarai tagsággal és felsőfokú állami végzettséggel és a külön jogszabály szerint meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkezik.

Tűzvédelmi tervezés