Tűzvédelmi szabályzat

Kinek van szüksége tűzvédelmi szabályzatra?

A 1996. évi XXXI. törvény értelmében: a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Mit tartalmazzon a tűzvédelmi szabályzat?

a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit.

a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat.

a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.

a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.

az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását.

a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket.

a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.

Ki jogosult a tűzvédelmi szabályzat készítésére?

A hatályos rendelet alapján:

A Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.

Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására – felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Tűzvédelmi szabályzat fontos tudnivalói:

tűzvédelmi törvény által meghatározott esetekben Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, melynek mellékleteként bizonyos létesítmények esetén Tűzriadó Tervet is kell készíteni

A Tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén törvényi előírások alapján úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen, illetve a benne foglaltakat, valamint az átdolgozás miatti változásokat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, melyet oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.

A Kiürítés számítás minden esetben fontos, hisz a kiürítési számok pontos ismeretével tudjuk meghatározni, hogy mekkora a maximális befogadó képesség.

Tűzvédelmi szabályzat hiánya esetén az illetékes katasztrófavédelmi hatóság bírságot fog kiszabni! Ennél azonban fontosabb, hogy munkavállalói veszélynek vannak kitéve a szabályzatban foglalt ismeretek hiánya miatt. Továbbá fontos információ, hogy egy esetleges tűz esetén a biztosító is elállhat a biztosítási összeg kifizetésétől a hiányos tűzvédelmi dokumentációk, oktatások miatt.