Milyen dokumentumokat kell bemutatnom Katasztrófavédelmi ellenőrzés során?

Katasztrófavédelmi ellenőrzés? Munkáltatói ellenőrzés?

Az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi ellenőrzés, bejárás során ellenőrizheti, hogy a munkáltató eleget tesz-e a tűzvédelmi kötelezettségeinek.

 

Munkáltatóként a katasztrófavédelmi ellenőrzésen kívül lehetőségünk van munkáltatói tűzvédelmi ellenőrzés, bejárás, szemle tartásához. A munkáltatói ellenőrzés rendszeres megtartása és az ellenőrzés konklúzióinak vizsgálata komoly fejlődést eredményezhet a munkahely tűzbiztonsága esetén. Munkáltatói ellenőrzés során fontos, hogy ismerjük a hatályos szabályokat, rendelkezéseket és kellő ismerettel rendelkezzünk a tűzvédelem kapcsán. 

Javasoljuk tűzvédelmi szakember bevonását a tűzvédelmi ellenőrzések, bejárások esetén. Fontos, hogy a szakember kellő ismerettel és gyakorlati tudással rendelkezzen.

Cégünk rendszeresen végez tűzvédelmi bejárásokat, ellenőrzéseket, melyekről minden esetben jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben található hibák, észrevételek javításáról minden esetben gondoskodni kell. Enélkül a jól működő biztonságos tűzvédelmi rendszer elképzelhetetlen.

 

Milyen dokumentumokat kell bemutatnom a katasztrófavédelmi ellenőrzés során?

Vállalkozás és vállalkozás között a különbségek hatalmasak, így a vállalkozás tevékenysége, létszáma, telephelye stb. ismerete nélkül lehetetlen meghatározni a pontos dokumentumokat, melyeket a Katasztrófavédelmi kirendeltség kér.

A Katasztrófavédelmi ellenőrzés során helyszíni bejárást tartanak. A bejáráson alapesetben részt vesznek a:

 • Katasztrófavédelmi kirendeltség megbízottjai
 • Munkáltató, vagy munkáltató megbízottja
 • Tűzvédelmi szolgáltató

A bejárás és szemle után a munkáltató vonatkozó tűzvédelmi dokumentációit tekintik meg. Az ellenőrzés végeztével jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a munkáltató adatait, az esetlegesen feltárt hibákat, hiányosságokat, továbbá határidőt a hiányosságok megoldásához.

Milyen dokumentumokat kell bemutatnom?

Az alábbi lista nem érvényes minden vállalkozásra, csak a vállalkozásunknak megfelelő anyagokat kérhetik ellenőrzés során.

A lista a tételek lenyitása után válik láthatóvá!

 • Tűzoltókészülékek esetén 3 havonta
 • Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték esetén 6 havonta
 • Beépített tűzjelző berendezés esetén naponta, havonta, 3 havonta
 • Beépített tűzoltó berendezés esetén hetente és havonta
 • Tűz és hibaátjelző berendezés esetén naponta
 • Tűzoltósági kulcsszéf esetén naponta
 • Tűzoltó felvonó esetén 3 havonta
 • Evakuációs hangrendszer esetén naponta
 • Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás esetén havonta
 • Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer esetén minden rendezvény előtt, de legalább 3 havonta
 • Tűzgátló nyílászárók esetén havonta
 • Hő és füst ellenivédelem megoldásai esetén 3 havonta
 • Biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor esetén havonta
 • Biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység esetén havonta
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Tűzriadó terv
 • Tűzriadó terv gyakoroltatásának jegyzőkönyve
 • Menekülési tervek szabályos kihelyezése és megléte
 • Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv (TMMK)
 • Tűzvédelmi berendezések, felszerelések karbantartóival kötött szerződések
 • Tűzvédelmi szolgáltatóval kötött szerződés
 • Tűzvédelmi oktatási naplók
 • Egyéb tűzvédelmi berendezés oktatásának naplója
 • Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok
 • Tűzoltókészülékek
 • Fali tűzcsap, vízforrások a természetes
  vízforrás kivételével, nyomásfokozó
  szivattyú, száraz oltóvízvezeték
 • Tűz- és hibaátjelző berendezés
 • Tűzoltósági kulcsszéf
 • Tűzoltósági rádióerősítő
 • Tűzoltó felvonó
 • Evakuációs hangrendszer
 • Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről
  megvilágított menekülési jelek, korábbi
  előírások szerinti irányfényvilágítás
 • Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat
  biztosító rendszer
 • Tűzgátló lezárások (mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelem)
 • Tűzgátló nyílászárók
 • Beépített tűzjelző berendezés
 • Beépített oltóberendezés
 • Villámvédelem
 • Erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBF)
 • Hő és füstelvezető rendszer
 • Biztonsági tápforrásnak minősülő
  dízelaggregátor
 • biztonsági tápforrásnak minősülő
  akkumulátor, szünetmentes tápegység