Tűzvédelmi oktatás

Nekem szükséges a tűzvédelmi oktatás?

Amennyiben a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztat, vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltet, úgy a munkáltatónak tűzvédelmi oktatásban kell részesítenie munkavállalóit:

évente ismétlődve

munkába állás előtt ( legyen szó: alkalmi, diák, próbaidős munkáról)

új technológia bevezetése esetén

tűzesetet követően rendkívüli oktatás keretében

tűzvédelmi helyzet, jogszabály változás esetén

A felnőttképzési törvény módosításai

2020.09.01-jétől 2020.12.18-ig a munkavédelmi és tűzvédelmi képzések szervezése a megújult, felnőttképzési törvény értelmében felnőttképzési tevékenységnek minősültek, amely bejelentés alapján volt végezhető.

Az Országgyűlésnek 2020. november 10-én benyújtott tervezet a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatályát változtatja meg, miszerint a törvény hatálya nem terjed ki a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése szerinti tűz- és munkavédelmi oktatásokra.  A benyújtott javaslat nem terjed ki a módosítás okaira és indokaira. 

Ezek alapján a tűz-, és munkavédelmi oktatások nem minősülnek felnőttképzésnek!

Tévhitek a tűzvédelmi oktatás kapcsán

Sok felkérés érkezik cégünkhöz, miszerint tartsunk “csak” tűzvédelmi oktatást, viszont ezzel nincs rendezve a munkáltató tűzvédelmi helyzete.

A valóban megtartott átfogó és dokumentált tűzvédelmi oktatás nagyon fontos egy gazdálkodó szervezet, munkáltató számára. Azonban itt nem ért véget a munkáltató kötelezettsége. Számos egyéb tűzvédelmi dokumentumot

 

Tűzvédelmi szabályzat

TMMK

Tűzriadó terv

kiürítás számítás

Menekülési tervek

kell elkészíttetnie a munkáltatónak, hogy csökkenthesse az esetleges tűzesetek, hatósági bírságok kockázatát.

Tűzvédelmi oktatás fontos tudnivalói

A tűzvédelmi oktatás csak egy része a teljes tűzvédelmi feladatoknak

Fontos, hogy az oktatás valóban meg legyen tartva. Fontos a munkavállalók tényleges tudása és folyamatos képzése. Ez nagyban csökkentheti egy tűzeset kialakulásának kockázatát.

Az oktatás időtartama 45-60 perc kell, hogy legyen. Ennyi idő alatt lehet a szükséges tudnivalókat átadni.

A tűzvédelmi oktatást minden esetben oktatási naplóban kell dokumentálni. A naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, az oktató, és az oktatottak nevét, aláírását. Cégünk oktatásának részét képezi az egyszerűen kezelhető és folytatható oktatási napló átadása.

A tűzvédelmi oktatást célszerű a munkavédelmi oktatással együtt tartani.

Fontos, hogy az oktatás tartalmazzon gyakorlati bemutatót, valamit az oktatás végén legyen számonkérés. Az oktatásról az alapos okkal távollévők részére más közeli időpontban meg kell tartani a tűzvédelmi oktatást.

Ki tarthat tűzvédelmi oktatást?

Azt, hogy tűzvédelmi oktatást ki tarthat, minden esetben a vonatkozó rendeletek szabályozzák. A tűzvédelmi oktatás tematikáját, anyagát, a tananyag elkészítésére jogosult személy oktathatja csak.

Középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el a tűzvédelmi oktatás anyagát, valamint tarthatja meg a képzést, abban az esetben, ha a munkavégzésben ötnél több ember vesz részt, valamint, ha a gazdálkodó szervezet ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltet. Továbbá, abban az esetben is, ha a törvény középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő.

Azokban az esetekben, ahol felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatást írja elő a jogszabály, ott a tűzvédelmi oktatás tananyagát kötelező módon csak felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy állíthatja össze.

További tunivalók a tűzvédelmi oktatással kapcsolatban

tűzvédelmi törvény szerint minden munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetve a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról. A jogszabály a tűzvédelmi oktatás megtartását évenkénti gyakorisággal írja elő! Az ismereteknek ki kell terjednie:

• A tevékenységet érintő tűzvédelmi szabályokra
• Az alapvető tűzvédelmi ismeretekre, az ezzel kapcsolatos jogokra, és kötelezettségekre
• A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásaira
• A tűz jelzésének menetére, módjára
• Tűz esetén az alkalmazottak feladataira
• A tűzoltással összefüggő alapszintű ismeretekre
• A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra ill. tűzriadó tervre
• A tűzoltó készülékek használatára

Vonatkozó törvény: 1993. évi XCIII. Tv. (munkavédelmi Tv.) alapján A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.
Az 1996. évi XXXI. Tv. (tűzvédelmi Tv.) alapján a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. (4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.