Kockázatértékelés

Kockázatértékelés készítése

Cégünk által készített munkavédelmi kockázatértékelés dokumentáció minden esetben 100 %-os jogszabályi megfelelőséggel készül.

A dokumentáció készítését minden esetben személyes bejárás és egyeztetés előzi meg.

Egy vállakozás életében elengedhetetlen a valóban használható és megfelelő kockázatelemzés dokumentáció.

Munkavédelmi szempontú kockázatértékelés

Amennyiben a munkáltató tevékenysége szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor munkavédelmi szempontú kockázatértékelést kell készítettnie.

Fontos: még akkor is, ha a munkáltató tevékenysége nem minősül veszélyes tevékenységnek!

Munkavédelmi szempontú kockázatértékelés fontos tudnivalói:

A munkavédelmi kockázabecslés-értékelés elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, tehát munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködése elengedhetetlen a feladat elvégzéséhez.

 

A munkáltatónak a kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt kell elkészítettnie. Az elkészült kockázatértékelést – a korábbi gyakorlattal ellentétben – nem kell évente felülvizsgáltatni, legfeljebb 3 évente újra el kell készíteni, azonban indokolt esetben is szükség lehet a munkavédelmi kockázatértékelés felülvizsgálatára, szerkesztésére, kiegészítésére.

  • Indokolt esetnek kell tekinteni az alkalmazott technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan változást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak.
  • Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A dokumentumot 5 évig meg kell őrizni.

A munkáltató a dokumentációt a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

Törvényi előírás:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény kimondja, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel:

  • az alkalmazott munkaeszközökre,
  • veszélyes anyagokra és keverékekre,
  • a munkavállalókat érő terhelésekre,
  • valamint a munkahelyek kialakítására.

Kockázatértékelés