Munkavédelmi oktatás

Tartalomjegyzék

Nekem szükséges a munkavédelmi oktatás?

A munkáltatónak munkavédelmi oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és egyéb információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Mikor kell a munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesíteni?

• (Az 1993. évi XCIII. törvény előírása szerint.)
• A munkavállaló munkába állásakor
• Munkahely, illetve munkakör megváltozása esetében
• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor
• Munkaeszköz átalakításakor
• Új munkaeszköz üzembe helyezésekor
• Új technológia bevezetésekor
• Jogszabály vagy szabvány által meghatározott esetekben

Felnőttképzés-e a munkavédelmi oktatás?

2020.12.18-ig a tűz-, és munkavédelmi oktatások szervezése a megújult, felnőttképzési törvény értelmében felnőttképzési tevékenységnek minősültek.

Az Országgyűlésnek 2020. november 10-én benyújtott tervezet a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatályát változtatta meg, miszerint a törvény hatálya nem terjed ki a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése szerinti tűz- és munkavédelmi oktatásokra. A benyújtott javaslat nem terjedt ki a módosítás okaira és indokaira.

Összegezve: A tűz- és munkavédelmi oktatások nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek! Azonban ne feledkezzünk meg további kötelezettségeinkről sem, mint pl. az oktatás pontos dokumentálása, naplózása.

Munkavédelmi oktatás tévhitek

Sok felkérés érkezik cégünkhöz, miszerint tartsunk “csak” munkavédelmi oktatást, azonban ezzel nincs rendezve a munkáltató munkavédelmi helyzete.

A megfelelően dokumentált, valóban megtartott, átfogó munkavédelmi oktatás nagyon fontos egy gazdálkodó szervezet, munkáltató számára. Azonban itt nem ért véget a munkáltató kötelezettsége.

Számos egyéb munkavédelmi dokumentumot, felülvizsgálatot, ellenőrzést:

Kockázatértékelés

BET (Biztonság és egészségvédelmi terv)

– Érintésvédelmi felülvizsgálatok

– Villámvédelmi felülvizsgálat

– Gépek munkavédelmi szempontú üzembehelyezése

– Emelőgép felülvizsgálat

kell elkészíttetnie a munkáltatónak, hogy csökkenthesse az esetleges munkabalesetek, munkavédelmi bírságok kockázatát.

Az oktatás általános tematikája
 • • a munkáltató jogai, kötelezettségei, felelőssége

 • • a munkavállalók jogai, kötelezettségei

 • • sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókkal (pl. terhes, nemrégen szült nők, fiatalkorúak, idősödők, megváltozott munkaképességűek) kapcsolatos foglalkoztatási szabályok

 • • munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalók

 • • alapvető magatartási szabályok a munkahelyen

 • • öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek, pihenőhelyek használatával kapcsolatos tudnivalók

 • • munkabalesetekkel kapcsolatos általános tudnivalók (lehetőség szerint példával illusztrálva)

 • • elsősegélynyújtással kapcsolatos általános tudnivalók (pl. képzett elsősegélynyújtók kiléte, elsősegélynyújtó felszerelés fellelhetősége)

 • • villamos berendezések kezelésének általános szabályai

 • • a munkakörnyezet veszélyei (pl. szabadtér, zárt tér, hideg, meleg, UV sugárzás, állatok)

 • • a munkahelyre, a tevékenységre vonatkozó szabályok (jogszabályok, szabványok, munkavédelmi szabályzat, teleprend, üzemeltetési utasítás stb.)

 • • a létesítmények használatának szabályai

 • • ideiglenes munkák során alkalmazandó szabályok (pl. karbantartás esetén a munkaterület átadása-átvétele)

 • • a munkavégzéssel kapcsolatos közlekedés szabályai

 • • rendkívüli helyzetben (pl. havaria) a menekülés, a mentés szabályai

 • • a munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyek, ártalmak, azok elhárításának módja, rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartás

 • • a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások

 • • a kezelendő munkaeszközök működésének, használatának szabályai

 • • a kezelendő munkaeszközök biztonsági berendezéseinek működésével kapcsolatos tudnivalók

 • • az egyéni védőeszközök juttatásának szabályai

 • • az egyéni védőeszközök viselésének, használatának szabályai (elmélet és gyakorlat)

 • • a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmének szabályai
Mennyire találja hasznosnak az oldalt?
5/5