Munkavédelmi oktatás

A kötelezettség elmulasztása akár milliós bírságot is eredményezhet. Ne kockáztasson!

Munkavédelmi oktatás


Nekem szükséges a munkavédelmi oktatás?

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és egyéb információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.


Mikor kell a munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesíteni?

 • (Az 1993. évi XCIII. törvény előírása szerint.)
 • a munkavállaló munkába állásakor,
 • munkahely, illetve munkakör megváltozása esetében,
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor,
 • új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor,
 • jogszabály vagy szabvány által meghatározott esetekben


A felnőttképzési törvény módosítása

2020.09.01-jétől a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások szervezése a megújult, felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény) értelmében felnőttképzési tevékenységnek minősül, amely bejelentés alapján végezhető.

A fent említett bejelentéshez és a további eredményes képzésekhez a munkáltató cég/vállalat és munkavédelmi szolgáltató együttműködése elengedhetetlen. A vonatkozó törvényt követve, cégünk minden oktatásra jogosult munkavállalója már rendelkezik a szükséges engedélyekkel.

A munkavédelmi oktatás tipikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül az ITM állásfoglalásai alapján. A minisztériumnak feltett kérdések alapján egyhangúlag felnőttképzési tevékenységbe sorolják. Ezzel kapcsolatban folyamatos a vita szakmán belül. Jelenleg azonban ez a hivatalos és elfogadott álláspont. Az alábbi három elemnek együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy felnőttképzési tevékenységnek minősüljön egy szolgáltatási tevékenység:

1. szervezettség

2. célirányosság

3. kompetenciaalakítás vagy –fejlesztés

Mind a tűz-, mind a munkavédelmi képzés jól definiálható tevékenység, mint szervezett, célirányos, kompetencia fejlesztésre irányuló tevékenység, tehát teljesíti a fenti három kritériumot. Ezek alapján nehezen támadható a felnőttképzési törvény általi besorolás.Munkavédelmi oktatás tévhitek

Sok felkérés érkezik cégünkhöz, hogy tartsunk “csak” munkavédelmi oktatást, viszont ezzel nincs rendezve a munkáltató munkavédelmi helyzete. A dokumentált, valóban megtartott átfogó munkavédelmi oktatás nagyon fontos egy gazdálkodó szervezet, munkáltató számára. Azonban itt nem ért véget a munkáltató kötelezettsége. Számos egyéb munkavédelmi dokumentumot:

kell elkészíttetnie a munkáltatónak, hogy csökkenthesse az esetleges munkabalesetek, munkavédelmi bírságok kockázatát.

Az oktatás általános tematikája

 • a munkáltató jogai, kötelezettségei, felelőssége
 • a munkavállalók jogai, kötelezettségei
 • sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókkal (pl. terhes, nemrégen szült nők, fiatalkorúak, idősödők, megváltozott munkaképességűek) kapcsolatos foglalkoztatási szabályok
 • munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalók
 • alapvető magatartási szabályok a munkahelyen
 • öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek, pihenőhelyek használatával kapcsolatos tudnivalók
 • munkabalesetekkel kapcsolatos általános tudnivalók (lehetőség szerint példával illusztrálva)
 • elsősegélynyújtással kapcsolatos általános tudnivalók (pl. képzett elsősegélynyújtók kiléte, elsősegélynyújtó felszerelés fellelhetősége)
 • villamos berendezések kezelésének általános szabályai
 • a munkakörnyezet veszélyei (pl. szabadtér, zárt tér, hideg, meleg, UV sugárzás, állatok)
 • a munkahelyre, a tevékenységre vonatkozó szabályok (jogszabályok, szabványok, munkavédelmi szabályzat, teleprend, üzemeltetési utasítás stb.)
 • a létesítmények használatának szabályai
 • ideiglenes munkák során alkalmazandó szabályok (pl. karbantartás esetén a munkaterület átadása-átvétele)
 • a munkavégzéssel kapcsolatos közlekedés szabályai
 • rendkívüli helyzetben (pl. havaria) a menekülés, a mentés szabályai
 • a munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyek, ártalmak, azok elhárításának módja, rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartás
 • a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások
 • a kezelendő munkaeszközök működésének, használatának szabályai
 • a kezelendő munkaeszközök biztonsági berendezéseinek működésével kapcsolatos tudnivalók
 • az egyéni védőeszközök juttatásának szabályai
 • az egyéni védőeszközök viselésének, használatának szabályai (elmélet és gyakorlat)
 • a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmének szabályai