Munkavédelem

Munkavédelem célja

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása.
A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

 
A megfelelő munkavédelmi intézkedések, munkafeltételek nem csak a munkavégzés eredményességére, hanem a munkavállaló egészségére is hatással vannak.

Vállalkozások és a munkavédelem

Napjainkban egy sikeres vállalkozás, cég életéből nem hiányozhat egy megfelelő szaktudással rendelkező, szakmailag felkészült munkavédelmi szolgáltató. A munkabalesetek előfordulása, gyakorisága nagyban összefügg a cég, vállalkozás munkavédelemhez való hozzáállásával.
 
A munkavédelem tekintetében a tárgyi és személyi feltételek a legmeghatározóbb tételek. A tárgyi feltételek alatt azon munkamódszerek, biztonsági berendezések, eszközöket értjük, melyek alkalmazásával a legkisebb mértékre csökkenthetjük a munkabalesetek kockázatát. A személyi feltételek alatt rendszeres, szervezett képzéseket, oktatásokat értjük. A megfelelő munkavédelmi szolgáltatónak, tanácsadónak nem okoz gondot az adott cégre meghatározni a  tárgyi és személyi feltételeket. Változást és eredményeket azonban csakis a megfelelő hozzáállással érhetünk el, mind a munkáltató, mind a munkavállalók részéről.
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és egyéb információkat.
Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

 

Mikor kell a munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesíteni?

 

 • (Az 1993. évi XCIII. törvény előírása szerint.)
 • a munkavállaló munkába állásakor,
 • munkahely, illetve munkakör megváltozása esetében,
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor,
 • új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor,
 • jogszabály vagy szabvány által meghatározott esetekben
Sok felkérés érkezik cégünkhöz, hogy tartsunk “csak” munkavédelmi oktatást, viszont ezzel nincs rendezve a munkáltató munkavédelmi helyzete.
A dokumentált, valóban megtartott átfogó munkavédelmi oktatás nagyon fontos egy gazdálkodó szervezet, munkáltató számára. Azonban itt nem ért véget a munkáltató kötelezettsége. Számos egyéb munkavédelmi dokumentumot:

 


kell elkészíttetnie a munkáltatónak, hogy csökkenthesse az esetleges munkabalesetek, hatósági bírságok kockázatát
kockazatertekeles
A vonatkozó rendelet alapján kivitelezések, építkezések során biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni!
Egy építőipari beruházás esetén első lépésként a megrendelő, vagy annak megbízottja meghatározza az általa kért munka tartalmát. Erről a munka jellegének megfelelően vázlat készül.
Ez lehet folyamatábra technológia esetén, vázlatterv épület stb. esetén, és ezek főbb paraméterei. A vázlat alapján a tervezői feladat a kiviteli terv előzményeinek elkészítése.
Az előzmények a munka volumenének megfelelően változhatnak, általában az alábbiak lehetnek:

 

 • hatástanulmányok, amelyek általában nagy volumenű beruházásoknál vagy káros környezeti hatás lehetősége esetén szükségesek,
 • előterv, a létesítmény fő jellemzői alapján a megvalósíthatóságnak egy lehetséges változata, és az ehhez tartozó korai költségbecslés,
 • engedélyezési tervdokumentáció, a hatósági engedélyek beszerzéséhez a beruházás főbb paramétereit adja meg,
 • tendereztetési tervdokumentáció, amely általában pályázati kiírás esetén szükséges.

 

A jogszabályi előírás alapján a kiviteli terv készítésével összefüggésben a (tervezői) koordinátor szakmailag ellenőrzi a BET-et. A jogszabály nem definiálja azt, hogy ki készítse el a BET-et, de indirekt módon a terv
tartalmának szabályozásánál megjeleníti a munkavédelmi ismeretek és hozzáértés meglétének szükségességét. A gyakorlatban a BET-et – ha az a kiviteli terv készítésekor készül, nagyon sok esetben elmarad – esetenként a tervező munkavédelmi képesítéssel rendelkező munkatársa, az esetek döntő többségében pedig külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti el.
Mivel a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a BET, az építkezések döntő hányadánál a BET-et a kivitelező munkavédelmi szakembere, biztonsági és egészségvédelmi koordinátora vagy külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti.
munkavedelmi-oktatas
Munkabaleset minden olyan balesetet, amely a sérült akaratától függetlenül következik be, egyszeri külső hatás okozza, és szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történik. Nem számít, hogy hol és mikor következik be, vagy hogy a sérült munkavállaló elkövetett-e valamilyen szabályszegést.
Tapasztalatunk szerint a legtöbb munkáltató a munkavédelmi bírságtól, munkavédelmi ellenőrzéstől tart leginkább. A megfelelő munkavédelmi szolgáltató, tanácsadó, vagy koordinátor segítségével egy munkavédelmi ellenőrzés nem jelenthet problémát. A fentebb részletezett személyi és tárgyi feltételek meghatározásával és megteremtésével, a munkavédelmileg megfelelő rendszer kialakításával szinte a nullára csökkenthetjük a bírságok kockázatát.
A valós veszély, kockázat amitől egy munkáltatónak tartania kell, az nem más, mint egy esetlegesen bekövetkezett munkabaleset. A megfelelő munkavédelmi rendszer hiánya esetén biztosak lehetünk benne, hogy a baleset összes járulékos költségét a munkáltatóra terhelik. Az anyagi teher mellett szót kell ejtenünk a súlyos, vagy halálos kimenetelű munkabalesettel járó esetleges bírósági eljárásról, mely jelentős lelki teherrel jár.
 
Összegezve:

 

 • Fontos a megfelelő munkavédelmi rendszer kialakítása
 • A munkavédelmi rendszer folyamatos ellenőrzése, fejlesztése
 • Munkáltató és munkavállalók szoros együttműködése
 • Kockázati tényezők felismerése és javítása.

Kövess minket Instagramon és Facebookon is!

Hőségriadó esetén mind munkáltatóként, mind munkavállalóként tisztában kell lennünk a hőségriadóra vonatkozó munkavédelmi szabályokkal

tavmunka-veszelyhelyzeti-szabalyai

A koronavírus második hulláma alatti védekezési rendelkezések során a kormány rendeletben módosította a távmunka szabályait a veszélyhelyzet időtartamára. A módosítás […]

üzemeltetői-ellenőrzés

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint a kihelyezett kézi tűzoltókészülékeket legalább negyedévente (egy hetes tűrésidővel) […]

Az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi ellenőrzés, bejárás során ellenőrizheti, hogy a munkáltató eleget tesz-e a tűzvédelmi kötelezettségeinek.