Munkavédelem

Kockázat értékelés

Munkabaleset

Biztonsági és egészségvédelmi terv

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelem célja

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása.
A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.


A megfelelő munkavédelmi intézkedések, munkafeltételek nem csak a munkavégzés eredményességére, hanem a munkavállaló egészségére is hatással vannak.

Vállalkozások és a munkavédelem
Napjainkban egy sikeres vállalkozás, cég életéből nem hiányozhat egy megfelelő szaktudással rendelkező, szakmailag felkészült munkavédelmi szolgáltató. A munkabalesetek előfordulása, gyakorisága nagyban összefügg a cég, vállalkozás munkavédelemhez való hozzáállásával.
A munkavédelem tekintetében a tárgyi és személyi feltételek a legmeghatározóbb tételek. A tárgyi feltételek alatt azon munkamódszerek, biztonsági berendezések, eszközöket értjük, melyek alkalmazásával a legkisebb mértékre csökkenthetjük a munkabalesetek kockázatát. A személyi feltételek alatt rendszeres, szervezett képzéseket, oktatásokat értjük. A megfelelő munkavédelmi szolgáltatónak, tanácsadónak nem okoz gondot az adott cégre meghatározni a tárgyi és személyi feltételeket. Változást és eredményeket azonban csakis a megfelelő hozzáállással érhetünk el, mind a munkáltató, mind a munkavállalók részéről.
Munkavédelmi oktatás
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és egyéb információkat.
Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
Mikor kell a munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesíteni?

– (Az 1993. évi XCIII. törvény előírása szerint.)
– a munkavállaló munkába állásakor,
– munkahely, illetve munkakör megváltozása esetében,
– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
munkaeszköz átalakításakor,
– új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
– új technológia bevezetésekor,
– jogszabály vagy szabvány által meghatározott esetekben

Sok felkérés érkezik cégünkhöz, miszerint tartsunk “csak” munkavédelmi oktatást, azonban ezzel nincs rendezve a munkáltató munkavédelmi helyzete.

A megfelelően dokumentált, valóban megtartott, átfogó munkavédelmi oktatás nagyon fontos egy gazdálkodó szervezet, munkáltató számára. Azonban itt nem ért véget a munkáltató kötelezettsége.

Számos egyéb munkavédelmi dokumentumot, felülvizsgálatot, ellenőrzést:

Kockázatértékelés

BET (Biztonság és egészségvédelmi terv)

– Érintésvédelmi felülvizsgálatok

– Villámvédelmi felülvizsgálat

– Gépek munkavédelmi szempontú üzembehelyezése

– Emelőgép felülvizsgálat

kell elkészíttetnie a munkáltatónak, hogy csökkenthesse az esetleges munkabalesetek, munkavédelmi bírságok kockázatát.

Biztonsági és egészségvédelmi terv (BET)

A vonatkozó rendelet alapján kivitelezések, építkezések során biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni!
Egy építőipari beruházás esetén első lépésként a megrendelő, vagy annak megbízottja meghatározza az általa kért munka tartalmát. Erről a munka jellegének megfelelően vázlat készül.
Ez lehet folyamatábra technológia esetén, vázlatterv épület stb. esetén, és ezek főbb paraméterei. A vázlat alapján a tervezői feladat a kiviteli terv előzményeinek elkészítése.

Az előzmények a munka volumenének megfelelően változhatnak, általában az alábbiak lehetnek:

– hatástanulmányok, amelyek általában nagy volumenű beruházásoknál vagy káros környezeti hatás lehetősége esetén szükségesek,

– előterv, a létesítmény fő jellemzői alapján a megvalósíthatóságnak egy lehetséges változata, és az ehhez tartozó korai költségbecslés,

– engedélyezési tervdokumentáció, a hatósági engedélyek beszerzéséhez a beruházás főbb paramétereit adja meg,

– tendereztetési tervdokumentáció, amely általában pályázati kiírás esetén szükséges.

A jogszabályi előírás alapján a kiviteli terv készítésével összefüggésben a (tervezői) koordinátor szakmailag ellenőrzi a BET-et. A jogszabály nem definiálja azt, hogy ki készítse el a BET-et, de indirekt módon a terv tartalmának szabályozásánál megjeleníti a munkavédelmi ismeretek és hozzáértés meglétének szükségességét.

A gyakorlatban a BET-et – ha az a kiviteli terv készítésekor készül, nagyon sok esetben elmarad – esetenként a tervező munkavédelmi képesítéssel rendelkező munkatársa, az esetek döntő többségében pedig külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti el.
Mivel a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a BET, az építkezések döntő hányadánál a BET-et a kivitelező munkavédelmi szakembere, biztonsági és egészségvédelmi koordinátora vagy külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti.

Munkahelyi balesetek kivizsgálása

A jogszabályi előírás alapján a kiviteli terv készítésével összefüggésben a (tervezői) koordinátor szakmailag ellenőrzi a BET-et. A jogszabály nem definiálja azt, hogy ki készítse el a BET-et, de indirekt módon a terv tartalmának szabályozásánál megjeleníti a munkavédelmi ismeretek és hozzáértés meglétének szükségességét.

A gyakorlatban a BET-et – ha az a kiviteli terv készítésekor készül, nagyon sok esetben elmarad – esetenként a tervező munkavédelmi képesítéssel rendelkező munkatársa, az esetek döntő többségében pedig külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti el.
Mivel a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a BET, az építkezések döntő hányadánál a BET-et a kivitelező munkavédelmi szakembere, biztonsági és egészségvédelmi koordinátora vagy külsős munkavédelmi szakember/biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti.

Mennyire találja hasznosnak az oldalt?
5/5